Antwerp, Churches and Tourism
Tourism Pastoral, Diocese of Antwerp (TOPA vzw)

Saint Paul’s, the Antwerp Dominican church, a revelation

Bibliography

You can sort or search the bibliograpy by any column yourself.

JaarAuteurReferentie
1999Baisier ClaireAntoon van Dijck, de Kruisdraging, Sint-Pauluskerk in Antoon van Dijck, anders bekeken, tentoonstellingscat., Antwerpen, 1999: 63-66 met afbn.
2008Baisier ClaireDe documentaire waarde van de Kerkinterieurs van de Antwerpse School in de Spaanse Tijd (1585-1713), (doctoraatsverhandeling KU-Leuven), 2008: 179-199
1969Baudouin FransP.P. Rubens “De Geseling”. Album “Meesterwerken der Religieuze Muziek, Antwerpen, 1969
1988Baudouin FransDe brand van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen in 1968 en de “goedbedoelde evacuatie van de kunstwerken”  Antwerpen, (heruitg.), 1988
1765Beschryvinge der bezonderste werken van de schilder-konste, ende beeldhouwerye, nu ter tyd zynde in de Kerken, Kloosters, ende openbaere plaetsen der Stad Antwerpen, Antwerpen, Gerardus Berbie, 1765: 73-80
1966Bogaerts A. M. o.p.De Professielijsten van het predikherenklooster te Antwerpen (1586-1796), in Bijdrage tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant, jg. 49, 1966, nrs. 1-2
1981Bogaerts A. M. o.p.Repertorium der dominikanen in de Nederlanden, dl. 1, Antwerpen-Lier, in Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de  Nederlanden, XIX, Leuven, 1981
1984Bogaerts A. M. o.p.Rondom de Calvarieberg van de Sint Pauluskerk te Antwerpen, 1984
1979Bouwen door de eeuwen heen stad Antwerpen, 3nb, Gent, 1979, XII: 474-476
1943De Coo JozefDe Kalvarieberg van de Sint-Pauluskerk, (Maerlantbibliotheek, 11), 1943
1958De Coo JozefEen wondere kerk in Antwerpen, 4, Antwerpen, 1958
1965De Coo JozefDe ontraadseling van Barok-sculptuur in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen in Jaarboek KMSKA, Antwerpen, 1965: 223-242
1719De Jonghe BernardusBelgium Dominicanum, Gent, 1719 Online
1910De Wit Jacobus en de Bosschere JeanDe kerken van Antwerpen, Antwerpen, 1910: 53-59
1959Dodson George7 october 1571. De zeeslag van Lepanto, Antwerpen, 1959
1979Duverger ErikArnout Vinckenborgh, een weinig bekend schilder te Antwerpen uit het begin van de XVIIe eeuw  in Jaarboek KMSKA, 1979: 233-246
1873Génard PierreVerzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen, dl. 5, Antwerpen, 1873: 1-189
1951Gepts GilberteGuillielmus Kerricx in Gentse Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis, 13, 1951: 61-125
1953Gepts GilberteGuillielmus Ignatius Kerricx in Gentse Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis, 14, 1953: 253-338
1873Goovaerts Al.Notice historique sur un tableau de Michel-Angelo da Caravaggio (Anvers-Vienne), Anvers, 1873 Online
1981Jaarboek Cornelis Floris, 1981: 106-111 (restauratie poort Sint-Paulusstraat)
1941Janssen AdolfHet O.-L.-Vrouwealtaar in de Sint-Pauluskerk, 1941
1947Janssen AdolfHet kerkelijk meubilair van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, Vereniging van de Oudheidkundige en Geschiedkundige Kringen van België, Antwerpen, 1947
1948Janssen Adolf en Van Herck CharlesKerkelijke kunstschatten, Antwerpen, 1948
1940Janssen AdolfHet altaar der zoeten naam Jezus in St.-Pauluskerk, 1940
1973Janssens AloïsCultus Venerabilis, Antwerpen, 1973
1977Janssens Aloïsart. De toren, ca. 1977
1965Janssens AloïsEen barokjuweel in een gotisch schrijn, Antwerpen, 1965
1971Janssens Aloïs en Dodson GeorgeSint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, 1971
1977Janssens AloïsSint-Pauluskerk Antwerpen, 1977
1939Knipping B.De iconografie van de contra-reformatie in de Nederlanden, 1939
1988Koninklijk Museum voor Schone Kunsten-Antwerpen. Catalogus Schilderkunst. Oude Meesters, Antwerpen, 1988
1734Le grand Théâtre Sacré du Duché de Brabant, 4 dln. in 3 bdn., Den Haag, 1734
1946Leurs StanGeschiedenis der bouwkunst in Vlaanderen van de Xe tot het einde der XVIIIe eeuw, Antwerpen, 1946: 23-24
1977M.M.art. 181-184 Ontwerpschetsen voor de beelden van de 12 apostelen in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, in Beeldhouwkunst eeuw Rubens, (ttst. cat.), Brussel, 1977
2008Mannaerts RudiSint-Pauluskerk, Antwerpen, 2008
1771Maria de Victoria, Koninginne des Alderh. Roose-krans, … , Brugge, [1771] Online
1974Museur Marie-FranceLes douze apôtres de l’église Saint-Paul à Anvers de Michiel van der Voort (licentiaatsthesis), 1974
1991Bungeneers Joke, Peters Sander, Steenmeijer Rutger, Van Damme Jan, Van Dyck Linda en Veeckman JohanDe restauratie van het monumentale poortgebouw Veemarkt-hoek Zwartzusterstraat, te Antwerpen in Monumenten en Landschappen, 10, 1991, nr.1: 41-59
2011Museum voor Schone Kunsten Gent, Catalogus, 2011
2007Paepen Bart, Otten Martin en Mannaerts RudiGodsspraak. De twaalf kleine profeten, Antwerpen, 2007
1981Persoons GuidoSebastiaen De Neve’s communiebank uit 1655-1657 in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, 1981
1815Piot CharlesRapport à Mr. Le Ministre de l’Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815, 1883
1947Prims FlorisDe grote lijnen van de geschiedenis van de Sint-Pauluskerk, 1947
1980Prohaska WolfgangUntersuchungen zur “Rosenkranzmadonna” Caravaggios, in Kunsthistorische Sammlungen in Wien, Jaarboek 1980: 111-117
1972Robbroeckx MarkDe 15 rozenkransschilderijen van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, 1972
1872Rombouts en Van LeriusDe Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde, 1872 Online
1930Rutten A. M.Gedenkboekje bij het 25-jarig bestaan der Dominikaansche kloostergemeente te Antwerpen 1905-1930, Antwerpen, 1930
1659Sanderus AntoniusChorographia Sacrae Brabantiae, Brussel, 1659 Online
2009Scheelen PaulBeelden spreken. ‘Paulus in Sint-Paulus’, tent.cat., s.l., s.d. [2009]
1969Schlugleit D.De Antwerpse goud- en zilversmeden in het Corporatief Stelsel, 1969
1982-2009Sint-Paulus-Info, 1982-2009, nrs. 1-72
2001Sirjacobs RaymondSint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2001 (2de herw. uitg.)
2004Sirjacobs RaymondRubens en de Mysteries van de Rozenkrans, Antwerpen, 2004
2008Sirjacobs RaymondSint-Pauluskerk en schatkamer. Vijftig hoogtepunten, Antwerpen, 2008
1949Tralbaut M. E.Michiel van der Voort de Oude, 1949
2010Van Den Wyngaert AlfonsEpitafen familie Emtinck. Sint-Pauluskerk Antwerpen, privé uitg., 2010
2012Van Den Wyngaert AlfonsMagdalena van Wissekercke, weldoenster van het schilderij “De geboorte van Christus door Cornelis de Vos” in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, privé uitg., 2012
1953Van Herck CharlesDe Antwerpse Barok Biechtstoelen, 1953
2006Van Hout NicoSchilderkunstige kanttekeningen bij de Rozenkransreeks in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen in Munuscula Amicorum, Contributions on Rubens and his colleagues in honour of Hans Vlieghe, (Pictura nova, dl. 10), Turnhout, 2006: 443-475
2006Vanhove, GilbertMax Elskamp. “De Sint-Paulusstraat’ en “De Calvarie”, (eigen beheer), 2006
1986Verstappen J.Moord en brand over Antwerpen, Antwerpen, 1986: 98-106
1969Vlieghe HansArtus of Antoni De Bruyn? in Jaarboek KMSKA, 1969
1971Vlieghe HansHet verslag over de toestand van de in 1815 uit Frankrijk naar Antwerpen teruggekeerde schilderijen, in Jaarboek KMSKA, 1971
1969Wuyts LeoDe vijftien schilderijen van de Rozenkrans. Album ‘Meesterwerken der Religieuze Muziek’, Antwerpen, 1969
1970Zajadacz-Hastenrath SalomeDas Beichtgestühl der Antwerpener St.-Pauluskirche, 1970
The weekly chapel