Anvers, Églises et Tourisme
Pastorale du Tourisme, Diocèse d’Anvers (TOPA vzw)

L’église des jésuites à Anvers, une révélation.

Bibliographie

Archives

Droeshout, K., Annales de la Maison Professe d’Anvers (1562-1773), 6 volumes, Archives de la Province Wallonne des Jésuites, Bruxelles (manuscrit non publié).

Droeshout, K., Annales du Collège d’Anvers (1575-1773), 6 volumes, Archives de la Province jésuite de Wallonie, Bruxelles (manuscrit non publié) (microfilm, Université d’Anvers, Bibliothèque des sciences humaines et sociales).

Litérature

Cette bibliographie peut être triée par colonne ou faire l’objet d’une recherche.

JaarAuteurReferentie
2001Anders gekleed, anders gedragen. Drie Antwerpse kerken openen hun kleerkast (tent. cat.), Antwerpen, 2001: nrs. 31, 34
1999Antoon Van Dyck anders bekeken. Over ‘registers en contrefeytsels, tronies en copyen’, Antwerpen, 1999: 43-58
1971Baudouin, F.‘François Aguilon sj, Peter Huyssens, Peter Paul Rubens, Sint-Carolus Borromeuskerk’, in Openbaar Kunstbezit, 9, 1971
1972Baudouin, F.Rubens en zijn eeuw, Antwerpen, 1972
1983Baudouin, F.‘De toren van de Sint-Carolus-Borromeuskerk te Antwerpen’, in Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 44/3, 1983: 13-56
1984Begheyn, P.De jezuïeten. Een bewogen gemeenschap, Nijmegen, 1984
1987Bekaert G.Landschap der kerken. 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen, Antwerpen-Leuven, 1987: 178-190
1718Bouvaert, G.Klaegende-dicht over het onverwacht en schrickelijck verbranden totten gronde, van den overschoonen en vermaerden tempel Godts van het huys der professien van de Societeyt Jesu binnen Antwerpen, den 18 julii Door ’t sneL bLIXeM VIer gesChIet, Antwerpen, (1718)
1719Bouvaert, G.De nieuw opgeboude kercke der eerweerdige paters van de Societeyt Jesu, stichtelyk vergeleken by de heylighe stadt Jerusalem, door den h. apostel en evangelist Joannes gesien op het eylandt Patmos, WeDer geConsa Creert aen JesUs MaJesteIJT den sesden november, gesloten geweest sijnde Zedert het schrickelijck afbranden 18 julii 1718 1 jaer 3 maenden en 19 daeghen, Antwerpen, (1719)
1934Brigode, S.‘Les projets de construction de l’église des jésuites à Anvers d’après les plans conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris’, in Bulletin de l’Institut  Historique Belge de Rome, 14, 1934: 157-174
1976Brouwers, L.Het Hof van Liere. Van patriciërswoning tot universitaire instelling te Antwerpen 1516-1975, Antwerpen, 1976
1961Brouwers, L.Carolus Scribani sj, 1561-1629: een groot man van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, Antwerpen, 1961
1991De jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1542-1773), (tent. cat.), Brussel, 1991
2000De Jonge, K., De Vos, A. en Snaet, J. (eds.)Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw, (Symbolae, r. B, dl. 15) Leuven, 2000
1956Diddens, H.Het jezuïetencollege te Antwerpen, Schoten, 1956
1974Huybrechs, F.Kunst in Sint-Caroluskerk te Antwerpen, Antwerpen, 1974
1980Huybrechs, F.Over de geschiedenis van Sint-Carolusparochie te Antwerpen 1773-1803-1980, Antwerpen, 1980
2008Lombaerde, P. (ed.)Innovation and Experience in the Early Baroque in the Southern Netherlands. The Case of the Jesuit Church in Antwerp (Architectura Moderna, 6), Turnhout, 2008
1993Mannaerts, R.‘Het sodaliteitsgebouw en zijn decoratie (1623-1773)’, in De Nottebohmzaal. Boek en mecenaat (Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 34–36), Antwerpen, 1993: 63–81
1968Martin, J.R.The Ceiling Paintings for the Jesuit Church in Antwerpen, (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, 1), Brussel, 1968
1961Mertens, J.De gildebroeders van Sint Hubertusgilde te Antwerpen en Sint Carolus Borromeuskerk, Antwerpen, 1961
1924Peeters, F.Une visite à l’église Saint-Charles d’Anvers, Antwerpen, 1924
1940Peeters, F.Notre-Dame de Grâce et les anciens jésuites d’Anvers, Antwerpen, 1940
1947Prims, F.De kunst- en kunstenaarskerk Sint Carolus Borromeus te Antwerpen, Antwerpen, 1947
1985Thijs, A.De jezuïeten en het katholieke herstel te Antwerpen na 1585, (tent. cat.), Antwerpen, 1985
1993Thijs, A.‘Leven in en rond de “ Sodaliteit” te Antwerpen: sedert eeuwen een tijdspiegel’, in De Nottebohmzaal. Boek en mecenaat (Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 34-36), Antwerpen, 1993: 13-27
1991Tijs, R.Antwerpen. Cultuurhistorische synthese van een kunststad, Gent, 1991: 75-79
2002Trnek, R.Peter Paul Rubens, (tentoon.cat.), Brussel, 2002: 106-111
2002Van Goethem, H. (ed.)Antwerpen en de jezuïeten 1562–2002, Antwerpen, 2002
1953-1954Van Herck, CH.‘De Antwerpse barok biechtstoelen’, in Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen, 27, 1953-1954: 18-19, 71-82
1948Van Herck, CH. en Jansen, Ad.‘Archief in beeld. dl.2, Inventaris van de tekeningen bewaard op het archief van de S. Caroluskerk te Antwerpen’, in Tijdschrift voor geschiedenis en folklore, 11, 1948: 45-91
2002Windey, G.Tentoonstelling bij het jubeljaar van Xaverius (brochure), Antwerpen-Borgerhout, 2002
1983Ziggelaar, A.‘François de Aguilón sj (1567-1617). Scientist and architect’, in Bibliotheca Instituti Historici S.I., 44, Rome, 1983