Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Wijwatervat

Een klein bekken aan de ingang van een kerk, met daarin wijwater, zodat de gelovigen bij het binnentreden van de kerk zich ermee kunnen besprenkelen, terwijl men een kruisteken maakt, als symbool voor uiterlijke en innerlijke reiniging.

Wijwater

Water dat tijdens de paaswake gewijd werd en dat wordt gebruikt om te dopen en voor rituele zegeningen.

Wierookvat

Een liturgisch voorwerp dat bestaat uit een schaal opgehangen aan drie kettingen. Op de schaal is een deksel dat ook aan een ketting hangt. In de schaal worden wierookkorrels op gloeiende kolen gelegd, zodat zij beginnen te geuren. Door met het wierookvat te zwaaien wordt het vuur aangewakkerd en kan de wierookgeur zich verder verspreiden. […]

Triomfkruis

Groot kruisbeeld dat in de eerste boog van het koor of hoogkoor hangt. In kerken met een doksaal staat het triomfkruis meestal hierop.

Statie

Eén van de veertien etappes van de kruisweg: Jezus wordt ter dood veroordeeld; Jezus neemt het kruis op; Jezus valt de eerste keer; Jezus ontmoet Zijn Moeder; Simon van Cyrene helpt Jezus’ kruis te dragen; Veronica droogt het gelaat van Jezus; Jezus valt de tweede keer; Jezus troost de wenende vrouwen; Jezus valt de derde […]

Retabel

Geschilderde en/of gebeeldhouwde achterwand van een altaar dat tegen een wand of pijler is geplaatst. Onder het retabel is er soms een predella.

Reliekschrijn

Een versierd(e) kist(je) waarin een reliek wordt bewaard.

Reliekhouder

Versierde glazen houder op een voetstuk, waarin men een reliek kan plaatsen, ter verering. Het is belangrijk te weten dat relieken niet kunnen worden aanbeden, enkel vereerd.

Reliek

Een overblijfsel van het lichaam van een heilige of een (deel van) een voorwerp dat met een heilige, Jezus of Maria in contact is geweest. De allereerste heiligdommen werden gebouwd op graven van heiligen. Om deze heilige aanwezig te brengen in andere kerken en kapellen werden overblijfselen van deze heiligen verspreid. De eerste altaren waren […]

Pyxis

Verguld doosje met deksel waarin hosties buiten de kerk worden meegedragen om aan zieken de communie te geven.