Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Antwerpen, Barokstad

‘Antwerpen Barokstad, met dank aan de jezuïeten’

De tijd van de barok was een turbulente tijd. In dat tijdsgewricht zag de orde van de jezuïeten het licht en ontwikkelde zich tot een wereldwijd vertakte vereniging. De leden richtten het hart naar God maar stonden met beide voeten in de wereld. Al gauw streken de jezuïeten ook in Antwerpen neer. En hoe!? Dat willen we ontdekken in deze in menig opzicht verrassende stadswandeling die ons hiermee de wortels toont van vele verworvenheden die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen. Een reis door het verleden om het heden beter te begrijpen en onze hoop op de toekomst te sterken.

Meer info en achtergrond vindt u op deze pagina.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest