Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

De functionele onderdelen

Aan de toren zitten heel wat functionele onderdelen vast.
Zij vallen uiteen in vijf grote groepen, elk met een eigen taak.

Klik op een van de foto’s om verder te gaan.

Kruis & Haan
De klokken
Het uurwerk
De beiaard
De beiaardiers