Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

INTRANET - Permanente vorming

De jaarlijkse studiereis

26/09/2009 Namur, Fosses-la-Ville & Maredsous

Wikipedia in het Frans is een pak uitgebreider dan de Nederlandse versie!