Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Een opstaand kruis waarvan alle vier de armen even lang zijn.